Projekti

Digitalno-tehnološka tranzicija TTT-a u konkurentnu, efikasnu i zelenu industriju

Projekt je sufinancirala Europska Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja REACT-EU.

O projektu:

Projektom Digitalno-tehnološka tranzicija TTT-a u konkurentnu, efikasnu i zelenu industriju uvest će se nove tehnologije i nova tehnološka rješenja za posteljni asortiman u svrhu učinkovitijeg korištenja resursa, smanjenja nastanka otpada, diverzifikacije proizvodnje i ekonomičnosti poslovanja te će se cjelokupni poslovni procesi digitalizirati uvođenjem WOM, E-commerce i CRM sustava koji će se integrirati u postojeći ERP sustav. TTT će učvrstiti svoju poziciju na tržištu i otvoriti nove kanale prodaje što će dovesti do povećanja tržišnog udjela, prodaje, izvoza i otvoriti nova radna mjesta.

NAZIV PROJEKTA:

Digitalno-tehnološka tranzicija TTT-a u konkurentnu, efikasnu i zelenu industriju, KK.11.1.1.01.0254

NAZIV KORISNIKA:

Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

3.880.803,31 kn

IZNOS EU POTPORE:

1.027.141,79 kn

KONTAKT

Tvornica tekstila Trgovišće za proizvodnju i trgovinu

Ulica dr. Stanka Pinjuha 16, 49210 Veliko Trgovišće

Tel: +385 49 325 621

E-mail: info@ttt.hr

Web: https://ttt.hr

Više informacija o EU fondovima saznajte na stranici www.struktunifondovi.hr.

„Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Tvornice tekstila Trgovišće d.o.o. za proizvodnju i trgovinu.”

Tranzicija društva Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo – NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0070

Nositelj projekta: Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.982.092,65 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.505.154,80 EUR

EU udio u financiranju projekta: 941.878,51 EUR

Razdoblje provedbe: ožujak 2023. – ožujak 2025.

Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. provodi projekt „Tranzicija društva Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ koji je sufinanciran sredstvima iz NextGenerationEU. Projekt se provodi u skladu s pravilima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”.

Tijelo nadležno za komponentu 1. Gospodarstvo (TK1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a Provedbeno tijelo (PT) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Opći cilj projekta jest povećanje proizvodnih kapaciteta i jačanje konkurentnosti za uvođenje novih ekološki prihvatljivih i resursno učinkovitih proizvodnih procesa, prelazak na energetsku neutralnost i zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.
Svrha projekta je smanjiti potrošnju isporučene energije za 52,90%, smanjiti emisije CO² za 52,89% udjelom energije proizvedene iz OIE u bruto konačnoj potrošnji energije po jedinici proizvoda od 45,22% i smanjiti nastanak otpada u proizvodnji s 12,5% na 0,1%. Sve zajedno doprinijet će rastu konkurentnosti odnosno prelasku na kružno gospodarstvo i zelenu tranziciju, pri čemu će društvo sačuvati sva postojeća radna mjesta i zaposliti 20 novih djelatnika.

Očekivani rezultati projekta su:
• Nabavljeno i aktivirano 12 novih energetski i resursno učinkovitih strojeva za proširenje proizvodnog kapaciteta s 513.047 na 920.018 tekućih metara tkanine u projektnoj cjelini
• Uvedeno novo tehnološko rješenje u proces tkanja kroz uvođenje strojeva s novim načinom tkanja
• Količina klase u proizvodnji smanjena s 12,5% na 0,1%
• Postavljena integrirana FNE izlazne snage 350 kW
• Isporučena energija smanjena za 378,079 MWh godišnje ili za 52,90%
• Udio energije koja će biti proizvedena iz OIE u bruto konačnoj potrošnji energije po jedinici povećat će se sa 0,00% na 45,22%
• Količina smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisija CO² iznosit će 53,526536 t/god ili čak 52,89% manje
• Očuvanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje 20 novih zaposlenika
Ostvarenjem predviđenih rezultata odnosno uvođenjem nove tehnologije zajedno s fotonaponskom elektranom omogućit će uvođenje potpuno novog procesa tkanja, smanjenje otpada u proizvodnji, manju potrošnju energije, manje emisije CO² i povećanje konkurentnosti poduzeća što je ujedno i svrha projekta.
Projekt financira Europska unija iz NextGenerationEU.

Kontakt osoba:

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi drazen.kolarek@ttt.hr, kontakt Dražen Kolarek.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o.

Digitalnom transformacijom do jačanja tržišne pozicije TTT-a NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0687

Nositelj projekta:  Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 55.198,27 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 46.923,00 EUR

EU udio u financiranju projekta: 30.499,95 EUR

Razdoblje provedbe: siječanj 2023. – siječanj 2024.

Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. provodi projekt „Digitalnom transformacijom do jačanja tržišne pozicije TTT-a“ koji je sufinanciran sredstvima iz NextGenerationEU. Projekt se provodi u skladu s pravilima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za digitalizaciju”.

Tijelo nadležno za komponentu 1. Gospodarstvo (TK1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a Provedbeno tijelo (PT) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Opći cilj projekta je ojačati tržišnu poziciju, konkurentnost i produktivnost TTT-a digitalnom transformacijom poslovanja.

Projekt, da bi ostvario specifične i opći cilj, uz već izrađeni Plan digitalne transformacije kao preduvjet digitalnoj transformaciji, će se provesti kroz 5 međusobno povezanih aktivnosti koje će ukupno trajati 12 mjeseci:

  • Razvoj i implementacija WMS sustava za upravljanje skladištem, IMP sustava za upravljanje zalihama u proizvodnji i njihova integracija u ERP sustav u svrhu digitalne transformacije poslovanja
  • Nabava i implementacija CAD sustava za tkanje u svrhu digitalne transformacije poslovanja
  • Jačanje digitalnih vještina zaposlenika za rad s novim WMS, IMP i CAD sustavom
  • Informiranje i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Očekivani rezultati projekta su:

  • Povećanje prihoda od prodaje za 20% u 2026. godini (godina m+2)
  • Povećana konkurentnost i ostvaren rast na novim tržištima
  • 10 unaprijeđenih poslovnih procesa
  • uvedeni novi poslovni modeli na internoj i eksternoj razini
  • ojačane digitalne kompetencije 57,58% zaposlenika

Provedbom projekta “Digitalnom transformacijom do jačanja tržišne pozicije TTT-a” provest će se digitalna transformacija poslovanja Tvornice tekstila Trgovišće kroz uvođenje WMS sustava za upravljanje skladištem, IMP sustava za upravljanje zalihama u proizvodnji i CAD sustava za dizajn te jačanje digitalnih kompetencija 57,58% zaposlenika. Novi sustavi unaprijedit će 10 poslovnih procesa te doprinijeti novim poslovnim modelima na internoj i eksternoj razini što će rezultirati povećanjem konkurentnosti, produktivnosti, rastu prihoda od prodaje te jačanjem tržišne pozicije na postojećim tržištima i što je još važnije, širenju na nova tržišta.

Projekt financira Europska unija iz NextGenerationEU.

Kontakt osoba:

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi  drazen.kolarek@ttt.hr, kontakt Dražen Kolarek.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o.